|  |   | 

Kirletilmiş Su Rehabilite Sistemleri

 

Bilindiği gibi, enerjinin ve teknolojinin petrol ve petrokimyasallara bağlı olarak kullanımı sonucu, kirlenen çevrenin dramatik ve trajik bir biçimde dengesi bozularak İnsanlığın ve tüm canlılığın yaşamı tehdit etmektedir. Bugün tüm insanlığın karşı karşıya olduğu çevresel felaketler, sanayileşme ve bu sanayileşmenin doğal yaşam üzerindeki yıkıcı etkilerine kayıtsız kalmamız yüzünden başımıza gelmektedir.

Doğanın bozulan dengesini eski haline getirecek, yaşayan tüm canlıların hayatlarının akışlarını olumlu yönde değiştirecek, ekoloji ve enerji dengesini en üst seviyeye çıkaracak, yeni bir dizi çözümler serisi olan AyDo™ World Projects, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gezegenimizin bugün karşı karşıya olduğu çevresel felaketlere tek elden çare olabilecek çözümler serisini, tüm insanlığın hizmetine sunmaya çalışmaktadır.

İnorganik ve Organik atıklarla kirlenmiş suları patojenik bakterilerden ve toksik maddelerden arındırıp, onu ekonomik bir biçimde endüstride yeniden kullanıma kazandırmaktayız. En kaliteli deterjanın bile %20-30 kadarı doğada çözülmeden kalmakta ve ciddi tahribatlar yapmakta olduğu zaten uzun zamandır bilinmektedir. Yer altı ve yer üstü sularımız maalesef bu kirliliklerden çok olumsuz olarak etkilenmekte ve dolayısıyla da tüm canlıların yaşam kaynağı olan tatlı su kaynaklarımız, topraklarımız ve soluduğumuz havamız her geçen gün daha fazla kirlenip türlü hastalıklara sebep olmaktadır. Artık iklim değişikliği sebebiyle oluşacak olumsuz çevre şartları susuzluğu da beraberinde aslında şu anda bile getirmiş durumdadır. Aç kalabiliriz ancak susuz kalamıycağımız her canlı tarafından bilinmekte fakat malesef bu gerçek hep göz ardı edilmeye çalışılmaktadır.  

Deterjan, pas, kir, gres-yağ, balata atıkları ve ağır metallerle kirletilmiş suları rehabilite edilerek tekrar araç yıkamada kullanarak Ekolojiden gelen Ekonomiyi yaratan Rehabilite Sistemlerimizin kullanılmasını destekleyerek doğaya kirletilmiş su ve deterjan atığı bırakmamaya çalışacağınız için sizlere teşekkür ederiz. Bu çevre duyarlılığınızın herkese örnek olabilmesi en büyük dileğimizdir.

Bu gezegen evrende seyahat ederken yaşayabileceğimiz tek gezegenimizdir, Onu iyileştirmeli ve korumalıyız…

            AyDo™ Water Cleaning System teknolojimize, 30.09.2020 tarih ve 2020-0590 no ile TÜRK LOYDU tarafından TİP ONAY SERTİFİKASI verilmiş olup, TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ tarafından da 2020/02015 no ile koruma altına alınmıştır.

Kirletilmiş sular yeraltı ya da yer üstü uygun tanklarında toplanıp askıda katı maddeleri mümkün olduğunca çökertilerek Rehabilite sisteme dalgıç pompa vasıtası ile alınmaktadır. Burada AyDo™ –A ve AyDo™-B formülleri uygun miktarlarda dozajlanamak suretiyle suya sonradan karışmış olan kirlikler kuşatılarak başka bir forma dönüşüp sudan ayrışmaktadırlar. Kirletilmiş suyun bu sayede %98 kadarı tekrar kullanılmak üzere temiz su tankında depolanmakta ve buradan da doğrudan kullanıma verilmektedir. Bu döngü sürekli olarak ihtiyaca göre kirli su seviyesi düşüne ya da temiz su tankı seviyesi dolana kadar devam etmektedir. Ihtiyaca göre değişik kapasitelerde imalat yapılmaktadır.

Dünyada bir ilk olan Rehabilite Sistem kullanım alanlarının bazıları şunlardır;

  • Akaryakıt istasyonlarındaki araç yıkama suyunu rehabilite ederek tekrar araç yıkamaya geri vermekte,
  • Tüm Deniz taşıtlarında, Sitelerde, tatil köylerinde, otellerde banyo suyunu rehabilite edip gri su formunda tuvaletlere sifon suyu olarak vermekte,
  • TIR’ ların gemi ya da sınır kapılarındaki dezenfekte suyunu tekrar kullanıma vermekte,
  • Dere, göl ve havuz sularını rehabilitee ederek tekrar kullanıma vermekte,
  • Topraksız tarım uygulamalarında kirletilmiş suyu tekrar kullanıma vermekte...

 

 

 

Dikkat

Dünyamızın yedeği yoktur, lütfen O'nu koruyalım...

Ayhan DOYUK