AyDo

Kirletilmiş Suların Rehabilitesi

Süper İyonize Suyun (SIW) İnorganik ve Organik kirletilmiş suları patojenik mikroorganizmalardan ve toksik maddelerden arındırarak ekonomik biçimde endüstride yeniden kullanıma kazandırır. SIW dere, artezyen vb. suları rehabilite ederek içme suyu haline getirir. Su rehabilite sistemlerinin ev tipi, endüstriyel tipi ve elde taşınabilir olmak üzere değişik ölçeklerde üretimi yapılmaktadır.

TOKSİK MADDELERİN HAVAYA KARIŞMASI

Atık sular, havaya toksik kanserojen maddeler salmaktadır. Bu maddeler kirli atık suların taşınması ve boşaltılması sırasında buharlaşarak havaya yayılmaktadır. Bu da hava kirliliğine yol açarak,  büyük yerleşim merkezlerinde milyonlarca insanın yaşam sağlığını  ciddi ölçüde tehlikeye atmaktadır.

KANALİZASYON ÇAMURUNDAKİ TOKSİK KİRLENME

  Bu atıklar her yıl yüz binlerce ton ağırlığında bir çamur kütlesinin oluşmasına neden olmakta ve oluşan bu çamur yapısındaki zehirli maddeler mikroorganizma ve bitkilerin yaşamasına ve gelişmesine engel olup, doğayı tahrip etmektedir. Sistemin içindeki toksik maddeler, evlerden ve sanayi kuruluşlarından gelen kimyasal atıklardır. Toksik kimyasallar iki değişik yerden kaynaklanmaktadır.

1-Zararlı atıklarını kanalizasyonlara boşaltan sanayi kuruluşları,

2-Boya, temizlik maddesi, çözücü v.b. diğer ürünlerin içerdiği toksik kimyasalları  kanalizasyona boşaltan ev, işyeri hastane v.b. kuruluşlar.

Suların dört ana kirlenme nedeni vardır;
1-  Kirli havanın suyla teması,

2-  Kontrollü ve kontrolsüz evsel ve endüstriyel atık suların doğal kaynaklara kirli olarak atılması,

3-  Zararlı atık ve çöplerin yağmur, rüzgar ya da benzeri diğer akıntılar vasıtasıyla zaman içinde bir yol  bulup yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına karışması,

4-  Deniz taşımacılığında kullanılan araçların oluşturduğu çeşitli kirlilikler.

TEKNİK BİLGİLER

AyDo™ World Projects System formülleri problemlere göre sınıflandırılır ve kullanıldıkları alanlara göre minarilize edilirler. Formüller istenildiğinde Bazik, Alkali ve Nötr ortamlara göre hazırlanırlar. AyDo™ SIW Formülü’nün güçlü bir katalizör özelliği vardır ve istenilen kontrollerde kullanılabilir.

Süper İyonize Suyun (SIW) İnorganik ve Organik kirletilmiş suları patojenik mikroorganizmalardan ve toksik maddelerden arındırarak ekonomik biçimde endüstride yeniden kullanıma kazandırır. SIW dere, artezyen vb. suları rehabilite ederek içme suyu haline getirir. Su rehabilite sistemlerinin ev tipi, endüstriyel tipi ve elde taşınabilir olmak üzere değişik ölçeklerde üretimi yapılmaktadır.

Atık su ve kanalizasyon sistemleri, her yıl milyarlarca toksik kimyasal maddeyi çevreye boşaltmaktadır. Bu da çevre kirliliğine yol açan en büyük etkenlerden biri olarak gösterilebilir.

     
     
     

 

 Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.