AyDo

Çöplerin %100 Geri Dönüşümü

AyDo™ SIW Çöplerin %100 Geri Dönüşümü

KANALİZASYON SİSTEMLERİNDEKİ TOKSİK ATIKLAR

Sadece evsel atıklar değil, sanayi atıklarını da arıtmak için gerekli olan arıtma tesisleri ne yazık ki yeterli düzeyde değildir. Atık sular, her yıl yüksek oranlarda ağır metal ve toksik kimyasal maddeyi göl ve nehirlerimize taşımaktadır. Bilindiği gibi, aslında bu nehir ve göller, malesef beraberinde taşıdıkları toksik atıklar ile milyonlarca İnsanın içme suyudur.

ÇÖPLÜKLERİN ISLAHI VE ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ
1-       ÇÖPLÜKLERİN ISLAHI

  Çöplüklerin çevreye kötü görünüm, pis koku vermesinin de ötesinde, zehirli gazların buharları, patlaması ve yangın tehlikesi, şehirlerimizin en büyük sorunlarından biridir. Bu sorunu, AyDo™ World Projects System teknolojisi kullanarak çözümlemek mümkündür.
Bilindiği gibi çöpler; yakılmakla ya da yağmur suyu ile inorganik-organik reaksiyon sonucu doğaya karışmaktadır. Çöplerin yanması sonucu ortaya çıkan zehirli gazlar, göz, deri ve üst solunum yollarının tahrişine neden olmaktadır. Çöplerde oluşan parazit, haşere ve  mikropları en yakın yerleşim alanlarına, insanlara taşımaktadırlar. Çöplükler üzerinde uçuşan kuşların ve diğer başıboş evcil hayvanların da çevreye neler taşıyabileceği  düşünülmelidir.
Ülkemizde atıklara ilişkin sağlıklı bir envanter bulunmamakla birlikte, Türkiye İstatistik Kururmu (TUİK) 2004 yılı verilerine göre, ülkemizde 34 Milyon Ton Belediye atığı ve 17,5 Milyon Ton imalat sanayi atığı üretilmektedir. Buna göre ülkemizde kişi başına üretilen atık miktarı günde 2kg. olup, her İnsan yılda ortalama ağırlığının 10 katı kadar atık üretmektedir.

Hastane ve sanayi atıklarının ev atıklarıyla beraber çöpe dökülmesi, çöplükleri kimyasal ve biyolojik bomba deposu haline getirmiştir. Plastik türü atıkların yanması sonucu, kanserojen etkili gazlar, solunan havayla beraber insanların sağlığını tehdit etmektedir. Zamanla yeraltına sızan çöp suları, yeraltı sularına karışarak tüm canlıların hastalanmasına ve ölümlerine yol açmaktadır.


    AyDo™ World Projects System teknolojisi formülü, çöplerin tamamen dezenfekte edilip, bütün yanıcı, zehirli gazların havaya karışmasını önlemek, kirlilikleri gübre haline dönüştürmek, yanan çöplükleri söndürerek tekrar alev almasını önlemek ve çöpün diğer katı atıklarını tamamen endüstriye kazandırmak için kesin bir çözüm getirir. Çöplerin kötü kokularını yok edip, sağlıklı ve doğal bir ortam sağlar.
Uygun oranda AyDo™ Water Formülü ile aşılanmış sular, çok büyük sahayı kaplayan çöp alanlarına, havadan zirai uçaklar vasıtasıyla yağmurlama yöntemiyle de uygulanabilir.

2-    GERİ DÖNÜŞÜM

Yeni toplanacak çöpler, toplama merkezine getirilerek tahta, metal, cam, naylon, Pet Şişe ve plastikler formül ile yıkandıktan sonra temiz bir şekilde ayrıştırılıp,  yeniden ekonomiye kazandırılmak üzere (geri dönüşüm) preslenip depolanır.


Geriye kalan diğer tüm organik atık çöpler, AyDo™ Water Formülü ile yıkanır. Formülle kimyasal reaksiyona girerek çökelen bu maddeler, özel işlemlerden geçirilerek Organik Hayvan Yemi ve Sıvı Gübre olarak Tarım Endüstrisine kazandırılır.
Böylece Dünyanın en büyük çözümsüz problemlerinden birisi olan çöp konusu %100 olarak ortadan kalkmış olmaktadır.

 


Saygılarımızla
AyDo™ World  Projects

 

 


Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.