AyDo

Alev Almazlık ve Yangınlara Müdahale

Soru: AyDo™ SIW‘nin özel olarak geliştirilmiş bir hali olan AyDo™ SIW Flame Safe Hidrojeni ve Oksijeni birbirinden ayırıp, karbonu izole mi etmektedir?

Cevap: Evet, AyDo™ SIW Fire Extinguisher güçlü formülasyonu, Hidrojeni Karbondan, Karbonu Oksijenden ayırarak karbonun üzerini nano bir film tabakası ile kuşatır. Karbon bloke olduğundan Hidrojene yakması için ihtiyacı olan ısıyı veremez, ateş  sönerken karbon da soğur ve böylece yanma işlemide bitmiş olur. Serbest kalan Oksijen asli aktivitesini devam ettirerek ortamda nispeten solunabilir bir hava yaratır. AyDo™ SIW Fire Extinguisher ile yangına müdahale edildiğinde çıkan dumanın beyaz olmasının sebebi, bu serbest kalan Oksijendendir.  Serbest kalan Oksijen ortamda nispeten solunabilir bir hava yaratacağından is ve duman zehirlenmeleri olmayacaktır. Ateşleme başladığında yakıcı olan element Hidrojen ‘dir. Karbon yanan kısımdır. Oksijen ise yanmayı güçlendirmektedir.

Normalde ateşin kubbesi açıkken, yanan tüm bölge yüksek sıcaklıklara erişir ve suyun ya da diğer kimyasalların ateşin içine işlemesi ve söndürmesini imkansız hale gelir. Bu yüzdendir ki bazı yangınların bilinen metodlarla kontrol altına alınması ve söndürülmesi bazen çok uzun zaman alır.

 

Günümüzde kullanılan yangın söndürücüler Oksijeni kesmeyi esas alarak yangın üçgeninin ortadan kaldırılacağı ilkesine dayanmaktadır. Oysa Oksijen serbest elementtir ve tüm atmosferde bolca bulunur. Oksijeni bloke etmeye odaklanılarak yangın söndürülmesi zordur.


Soru: AyDo™ SIW ana formülü, ateşi soğutma ve ateşin içine işleme özelliklerini güçlendirir mi?

Cevap: Evet, formül ateşin oksijenle beslendiği tepesine temas eder etmez, bu bölgeye zarar verir ve anında ateşin serinlemesi ve suyun ateşin içine işlemesi sürecini başlatmış olur. Aynı anda formül, diğer hiçbir yangın söndürücünün ulaşamadığı ateşin köklerine ulaşır.

 

Soru: AyDo™ Water SIW Flame Safe, dikkate değer bir şekilde zehirli duman, kurum ve isin havayla temasını engelleyebilir mi?

Cevap: Evet bu belirgin özelliğini kuşatma ve izole etme işlemine borçludur. Duman, havanın içinde “yüzebilen” milyonlarca küçük ve hafif parçacıklardan (partikül) oluşur. Suyla karıştırılmış bilinen klasik yangın söndürme yöntemleri kullanıldığında bu küçük parçacıklar (partikül), çökelti halinde toprağın üzerine çok zehirli bir madde olarak (partiküllerin karışımı, su ve diğer kimyasallar) yapışırlar. Toprağın üzerinde oluşan bu katman, toprağın düzgün hava almasını engelleyerek onun kısa zamanda kendini yenilemesine engel olur.  Daha da kötüsü, toprağın üzerinde biriken ve daha sonra derinlere işleyen bu zehirli madde yeraltı suları da dahil olmak üzere topraktaki tüm yaşamı öldürür. Bu durum, yanan bölgelerin iyileşebilmesi ve eski sağlığına kavuşabilmesi sürecini olumsuz etkilemekte, bunun sonucu olarak da doğanın kendi kendini yenilemesi için daha uzun zamana ihtiyaç duymasına da sebep olmaktadır.

AyDo™ SIW Flame Safe formülüyle, kuşatma ve izole etme işlemiyle, dumanın içindeki tüm  partiküller tamamiyle etkisiz he getirilir ve toprağa doğal besin maddesi (bio-nutrient) olarak çökeltilir. Bunun anlamı sonuçta ortaya çıkan toprağın üzerindeki tabakanın, toprağın nefes almasını engellemeyeceği, aksine toprağın ileriki iyileşme sürecinde ihtiyacı olacak olan doğal gübre olarak kullanılacağıdır. Siyah renkli yoğun Karbonmonoksit gaz içeren dumanın da, Oksijen miktarı fazla beyaz renkli dumana dönüştürülmesi sonucu duman, çevre ve canlılara zarasız hale getirilir.

AyDo™ SIW Flame Safe’in diğer bir etkisi de dokunduğu maddenin moleküllerini genişletmesidir. Böylece, formül toprağa ulaştığında, yangını tamamen söndürmenin yanısıra, toprağın yüzeyini açar ve hava ve suyun içeri girmesini sağlayarak toprağın çok hızlı bir şekilde soğumasına yardımcı olarak, toprağın doğal yenilenme sürecini başlatmış olur.

 

Soru: AyDo™ SIW Flame Safe formülü suyu yedi kat daha etkin hale getirebilir mi?

Cevap: Evet, aslında daha da fazla, ancak yine de 7’ye bağlı kalınmalıdır. 7 kata kadar diyebiliriz.

 

Soru: AyDo™ SIW Flame Safe formülü, bir su bazlı doğal yüzeyaktif madde midir?

Cevap: Hayır, formülümüz bütünüyle organiktir ve su bazlı biyolojik güçlendirici bir formüldür. Bazı sentetik değil doğal olan doğal yüzeyaktif maddeler içerir.

 

Soru: Bu formülün etkisi zaman içerisinde azalır mı?

Cevap: Evet, zaten çevre dostudur, yaşamla çok yakın ilişkisi vardir. Yangınla zarar görmüş tüm alanların iyileşmesine ve yeniden sağlığına kavuşmasına yardımcı olur. Etki süresinin uzun (3-4 ay) yada kısa (3-4 hafta) olması kullanılacak formülün yoğunluğuyla ayarlanabilmektedir.

 

Soru: Sprey olarak kullanılabilen yangın söndürme formülü kömüre de tatbik edilebilir mi?
Cevap: Evet tatbik edilebilir.

 

Soru: Yangınları engellemek için AyDo™ SIW Flame Safe hangi oranda kullanılmalıdır?

Cevap: Orman yangınları için dahi, formülün tavsiye edilen en uygun kullanım oranı 1000 lt. su için 30 lt. AyDo™ SIW Flame Safe kullanımıdır.

 

Soru: Kömür yakılması sonucu ortaya çıkan duman arındırılıp hava temizlenebilir mi?

Cevap: Evet, AyDo™ SIW Air Safe sayesinde bu mümkün olabilir. Baca çıkışlarına ve duman odaklarına uygulanabilen AyDo™ SIW Air Safe, kömür duman ve tozlarını kuşatarak, çevre ve canlılara zararsız hale dönüşmesini sağlar. Özellikle kömürün yoğunlukla yakıldığı bölgelerde, yaşam alanlarının üzerinde oluşan yoğun duman ve havakirliliği bu soruna karşı ciddi bir önlem alınmasının gerekliliğini vurgulamaktadır.

 

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.

AyDo™ World  Projects