AyDo

Yangınlarla Mücadele

AyDo™ Water Yangınlarla Mücadele

Orman yangını ve petrol türevi yangınları nasıl söndürülebilir?
Bir orman yangınında AyDo™ Water nasıl işler ?
Bu gibi soruların cevapları için, lütfen aşağıda sunduğumuz videoları izleyiniz.

Bir ateş gördüğümüzde yakıcı maddenin Karbon olduğunu düşünürüz.  Fakat bu doğru değildir. Yakıcı olan madde Karbon değil Hidrojendir, Karbon yanan maddedir.

Yakıcı olan madde Hidrojen, Karbon yanan ve Oksijen ise yanma olayını güçlendirici maddedir.  Karbon küle dönüşür, kendi kendine yanamaz.

Günümüzde kullanılan yangın söndürücüler, Oksijeni keserlerse yangını oluşturan üçgeni parçalayarak yangını da kesecekleri prensibiyle Oksijene etki etmeye odaklanmaktadırlar.  Bu daima temel sorun olmuştur. Çünkü eğer Oksijen varsa, yangın söndürülemez ve Oksijen bloke edilemez, çünkü serbest elementtir ve atmosferimizde bol miktarda mevcuttur. Bu en önemli problemdir.

Bilindiği üzere petrol yangının üzerinede su püskürtülmez, çünkü çok miktarda Oksijen vardır. Hidrokarbonlar üzerinde su buharlaştığında, su taşıyıcı işlev görür ve yanmayı daha da arttırıp, yayar.

Normal su kuşatma yapamaz.

AyDo™ Water Fire Extinguisher güçlü formülasyonu, uygulandığı anda Hidrojen ve Oksijeni biribirinden ayırır ve karbonun üzerini nano bir film tabakası ile kuşatır. Hidrojen, alev alma ve yakma özelliğini kaybedince artık Karbonu yakamaz. Alevler süratle söner ve karbon da soğumaya başlar, böylece yanma işlemi de bitmiş olur. Serbest kalan Oksijen ortamda nispeten solunabilir bir hava yaratacağından is ve duman zehirlenmeleri olmayacaktır. AyDo™ Water Fire Extinguisher ile yangına müdahale edildiğinde çıkan dumanın beyaz olmasının sebebi, bu serbest kalan Oksijendendir.

Yangınlar ile mücadelede AyDo™ Water özel formülü, iki farklı özellikte üretilmektedir.

  • Yangın söndürücü (Fire Extinguisher) özelliği,
  • Alev Almazlık (Flame Safe) özelliği.

Havada, Denizde, Karada halen kullanılan tüm İtfaiye araç gereçleri ile kolayca uygulanır. Uygulanması ve depolanması için özel aparat ve koşullar gerektirmez.

 

 

AyDo™ World Projects