AyDo

Su Deposu Bakımı

AyDo™ Water Tank
SAĞLIKLI, ÇEVRE DOSTU, KLORSUZ SU DEPOSU BAKIMI
Yağmur Suyu ve/veya Çeşme suyu deposu bakımı ve Yosun Gelişimini Engelleyici

AyDo™ Water Tank, AyDo™ Water Pool Safe ’in yağmur suyu toplama deposu ya da çeşme suyu depolarının bakımı için geliştirilen özel bir formudur. Sudaki kalsiyum seviyesini ve diğer sert mineralleri, yosun gelişimini ve suda bulunabilecek zararlı bakterilerin oluşumunu engeller.

AyDo™ Water Tank içinde bulunan ve ticari hakları saklanan AyDo™ Water Formülünün mükemmel kontrol sistemi sayesinde suyun içindeki her türlü zararlı organik kirlilik ve/veya yosun gelişimi, İlkeler, Kavramlar ve Yöntemler bölümünde detaylı olarak anlatılan kapsülleme, izole etme ve dönüştürme süreciyle engellenir ve ortadan kaldırılır. Yaşam döndüsünün bir parçası olan formülümüz, zararlı yaşam formlarını kapsülleme ve izole etme özelliği ile doğal olarak öldürerek yeni bir enerji formuna dönüştürür.

AyDo™ Water Formülü, kuşatma ve izole etme işlemiyle, tüm sorun teşkil eden yosun oluşumunun çevresini sarıp izole ederek, yosunun beslenmesi için gerekli olan hücre içi ya da hücreler arası besin alışverişini engeller ve yosunun gelişimine engel olarak suda yosun kontrolü sağlar.

Ancak, formülümüz zararlı ya da en kötü ve tiksindirici yaşam formlarını dahi öldürerek enerji stresi yaratmaz, aksine, bu zararlı yaşam formlarını yumuşak bir biçimde kalıcı olarak değişik ve faydalı bir şekle dönüştürür.  Bu yöntemle, bakımı yapılıp temizlenen tüm sular ipeksi yumuşaklıkta ve içinde ölüm bilgisini barındırmadan canlı ve saf bir hale gelir.

Formül, su depolarına dökülür dökülmez atıkları beyaz bulutlar halinde pıhtılaştırıp daha sonra tabana çökeltecek, bakteri kontrolü de, doğal yaşam – ölüm döngüsünde kristal berraklıkta saf su oluşana kadar devam edecektir.

AyDo™ Water Tank formülünün bir diğer özelliği de sudaki kalsiyum ve diğer sert mineralleri kuşatıp nötralize ederek zararsız hale getirmesidir.

Suyun içinde bulunan kalsiyumun dikkate alınması gereken iki farklı etkisi vardır. Bir tarafta, sudaki yüksek kalsiyum seviyesi pompa ekipmanlarına zarar vermekte ve kalsiyum lekesi olarak adlandırılan kalıntılar bırakmaktadır. Ancak, diğer taraftan, eğer sudaki kalsiyum seviyesi çok düşükse, metal aksam ve depo duvarları üzerinde aşınamaya sebep olabilir.

AyDo™ Water Tank ile bu sorunlar, (kalsiyum seviyesi ve aşınma) aynı anda çözülmektedir. Kalsiyum ve diğer sert minerallerin sudaki oranı düşürülür ve evde günlük kullanım için son derece yumuşak, saf ve içimi lezzetli bir su elde edilebilir, aynı zamanda, metal aksamı, depo ve su borularının yüzeylerini de koruyarak aşınmayı ve bozulmayı da engeller. Mineral arıtım işleminin son adımı da sudaki kalsiyum ve diğer sert minerallerin kapsüllenerek nötralize edilip zararsız hale gelmesiyle tamamlanmış olur.

Tüm bu işlemlerin sonunda, organik kirlilik proteinlere ve doğal besin maddelerine dönüştürüldüğünde ve inorganik kirlilik kapsüllenip nötralize edilerek etkisiz hale getirildiğinde sudaki beyaz bulutlar depo tabanına tortu halinde çöker. Bu tortular, bir vakum yardımıyla çekilerek bahçe toprağında son derece verimli bir gübre olarak kullanılabilir ya da deponun içinde bırakılarak hiçbir sorun teşkil etmeden günlük kullanacağımız suyun içinde bırakılabilir.

AyDo™ Water Tank, sudaki yosun gelişimini ve diğer her türlü yeşillenmeyi engeller ve içinde yeşillenme ve yetersiz oksijen barındırdığında kötü kokan yağmur suyunun aksine kristal berraklıkta saf ve temiz bir suyu kullanıma sunar.

Depodaki suyun sürekli yenilenmesi yüzünden formülümüzün nasıl uygulanacağı konusuna dikkat edilmelidir. Bir yöntem, depodaki suyun tamamen boşalmasını bekledikten sonra deponun hacmiyle orantılı miktarda miktarda formülü depoya eklemek ve depoyu çeşme ya da yağmur suyuyla doldurmakken, diğer bir yöntem, depo içinde sürekli değişen su miktarına göre uygun oranda formülü dökebilecek ve bir sistem kurmaktır, böylece depodaki suyun daima bakımı yapılcaktır.

Bu devrim niteliğindeki ürün bütünüyle çevre dostudur ve yepyeni bir anlayış biçimiyle algılanmalıdır. Nihai sonuçları diğer geleneksel su arıtma yöntemleriyle kıyaslandığında formülün sıradışı etkileri gözle görülebilir. Gelecek burda ve elimizdedir… Formülümüz, gerçeği olumlu bir yaklaşımla arayan gözlerin görebileceği kalıcı bir çözümdür.

KULLANIM NOTLARI:
AyDo™ Water Tank, su depolarındaki suyun bakımının yapılması için mükemmel bir formüldür.
Kullanıldığı Yerler:

  • Su depolarında ya da kapalı konteynerlerde tutulan suların bakımı, temizliği ve zararlı maddelerden arıtımı için.
  • Yüzen ya da tel formundaki yosunların ve istenmeyen dip yosunlarının suda yetişmesini engellemek için.
  • Sudaki kalsiyum ya da  diğer sert minerallerin kontrolü için
  • Depo suyunda bulunan tüm organik ya da inorganik kirliliğin nötralize edilip zararsız hale getirilmesi için.
  • Suyu duru ve enerjik hale getirip, kalitesini arttırmak için.
  • Depo suyunun pH değerini ayarlamak, dengelemek ve optimize etmek için.
  • Çeşme ya da yağmur suyu depoları için üretilmiştir.
  • Her türlü su deposunda kullanılabilir: Fiber glass, beton ya da fayans.

Dikkat Edilecek Hususlar:
Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.
Oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

KULLANIM ŞEKLİ:
Formül konsantre halde gelir ve her kullanımda belirtilen oranlarda karıştırılmalıdır.
Eğer depo otomatik olarak dolduruluyorsa, sudaki formül miktarını kontrol eden valflı bir sistem kullanılması gerekir.
Eğer depo doluysa, içindeki su tamamen bittiğinde uygun orandaki formülü deponun içine dökün.
Formülün performansını en üst düzeyde tutmak için uygun miktarda formül depo suyuna eklenmelidir, aksi halde yetersiz miktardaki AyDo™ Water Tank, sudaki pH değerinin değişmesini engelleyemeyecek, yosun gelişimini durduramayacak ve sudaki kirliliği etkisiz hale getiremeyecektir. Bu durumda suda yosunlar rahatlıkla gelişip yayılacaktır.
Depoyu önceden AyDo™ Water  Pool Clean ile temizlemenizi tavsiye ediyoruz. Bol suyla duruladıktan sonra genel su bakımı amacıyla AyDo™ Water Tank kullanın.

 

Tavsiye edilen uygun karışım oranı ve kullanım şekli aşağıdaki gibidir:

Depodaki her 5000 litre su için 1 litre AyDo™ Water Tank kullanın. Bu oran, en iyi sonuç için tavsiye edilen kullanım dozudur. Ancak, eğer yağmur ya da çeşme suyundaki yeşillik ve kirlilik oranı çok fazlaysa, en iyi sonuç için depodaki her 3000 litre suya 1 litre AyDo™ Water Tank ekleyin.
Gerekli olan en uygun formül oranını belirlemek için küçük bir test yaparak 5 litre depo suyuna 1 cc AyDo™ Water Tank ekleyip karıştırmanızı öneriyoruz, bu oran 1 / 5000’e denk gelmektedir.
Eğer su 3 saatte tamamiyle arımadıysa, en uygun doz elde edilene kadar formül oranı her defasında %10 arttırılarak işlem tekrar edilmelidir.
En uygun kullanım oranı tespit edildiğinde, formülün mükemmel ve kalıcı performansı için depo içinde MUTLAKA bu miktarda AyDo™ Water Tank bulundurulmalıdır.

 

Not: Yukarıda belirtilen kullanım talimatları ürün üzerinde yapılan araştırma, uygulama ve tecrübelerimize dayanılarak verilmiştir. Verdiğimiz bu talimatlar yalnızca genel tavsiye niteliğinde olup, daha iyi sonuçlar için suyun niteliği, hava koşulları, bulunduğunuz çevre ve depo imalatında kullanılan malzemenin nitelikleri de göz önüne alınarak en uygun sonuçlar için gerekli formül dozlarını ve oranlarını denemeniz ve gözlemlemeniz gerekmektedir.
Kesinlikle zehirsiz, kirletici, aşındırıcı, kanserojen, allerjik ve rahatsız edici olmayan ve çevre dostu, güvenli ve çevreye faydalı bir üründür.