AyDo

Balık ve Su Bitkisi Bakımı

AyDo™ Water POND
SAĞLIKLI, ÇEVRE DOSTU VE KLORSUZ BALIK VE SU BİTKİSİ BAKIMI
Gölet ve Su Kültürü Havuzu Bakımı

Uzun zaman once, vahşi doğa bizi çevrelerken, insanların, gözleri önündeki doğal hazineler olan akan sular ve gölleri bir parça taklit etmek amacıyla göletler inşa edebileceklerini kimse hayal edemezdi. Aralıksız ve engel tanımadan akan sular su yaşamının var olduğu alanlardı ve insanlar için dinlendirici ve rahatlatıcı bir ortam sunuyordu. Ancak tüm bunlar, sularımızın böylesine kirletilmesinden önceydi. Bugün dünyada, böyle tertemiz suların olduğu bir yer bulmak artık neredeyse imkansızdır. Hala temiz su bulabiliriz, ancak bu sular bize zamanın başlangıcından beri sunulan yaşamın son anıtları olarak kaldığından artık onları korumalıyız. Su yaşamının doğal güzellikleri olan sağlıklı ve taze balıkları spor amaçlı ya da yiyecek ihtiyaçlarımız için avlarken bir gün onların da sayısının çok azalacağının farkında olmalıyız.

İnsanların bugün sayısının bitip tükenmez olarak gördüğü balıklar bir gün, sudaki kirlenmeden dolayı insanların beslenmesi için yetmeyecek, su yaşamı olumsuz etkilenecek, kirli sularda yaşayan balıklar zehirlenecek, hastalanacak ve bunları yiyen insanlarda da bu hastalıklar belirecek ve yayılacaktır, dolayısıyla, su yaşamının geliştirilmesi ve korunmasıyla ilgili acil önlem almamız gerekecektir.

Binlerce yıl önce, Çin ve Japonya gibi uzakdoğu ülkelerinde yaşamın ne kadar güzel olduğunu anlamak, içimizdeki sessiz dünyada huzuru yakalamak ve varoluş sanatını dışavurmak amacıyla küçük gölcükler yapmak en önemli geleneklerden biriydi. Ayrıca, bir gölcüğün bakımını yapmak, aynı kendi içlerindeki huzur, yaşam, güzellik ve sessizlik gölünün de bakımını yapmak anlamına geliyordu,  çünkü içlerindeki bu gölün yüzeyinde kendi ruhlarının yansımasını görebiliyorlardı.

Ancak bugün, suyun, havanın ve toprağın bakımı, içindeki kirlilik nedeniyle son derece zor ve hassas bir iş haline gelmiştir. Yağmur, göl suyunun içine havada bulunan ve istenmeyen birçok ağır metalleri ve kimyasal maddeleri taşır ve bu maddeler sudaki hassas pH dengesini bozar, bu değişiklik sudaki yosun gelişimini kontrolden çıkarır, balıkların çeşitli hastalıklara yakalanmasına neden olur, sudaki bakteri ve diğer mikro organizmalar dengesiz bir şekilde çoğalır ve suda istenmeyen yabani bitkiler çoğalarak su içinde bulunan doğal bitkilerin hastalanmasına neden olur, dolayısıyla su yaşamının dengesi bütünüyle bozulur.

Yukarıda değinilen sorunlarla mücadele etmek üzere bugüne kadar birçok ürün geliştirilmiş, ve her bir problem için ayrı bir ürün kullanılması gerekmiştir. Ancak bu ürünlerin her zaman çevre dostu  olmadığı ve birçok yan etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Yani bugüne kadar gerçek bir çözüm yoktu, ancak şimdi elimizde gerçek ve bu sorunları kalıcı bir şekilde ve hepsini bir anda ortadan kaldıracak çevre dostu, klorsuz, balıklar ve su bitkileri için bütünüyle güvenli bir çözüm var: Sayın Ayhan Doyuk tarafından geliştirilen AyDo™ Water PondAyDo™ Water Pond, Göl suyu bakımının tüm ihtiyaçlarını karşılar ve sudaki atık maddeleri ortadan kaldırarak en iyi doğal besin maddelerine (bio nutrient) dönüştürür. Daha önce göl suları için sorun olan bu atık maddeler, artık su yaşamı için bir nimet haline gelmiştir, çünkü, bu doğal besinler (bio nutrient) organik atıkların dönüşümüyle oluşmuş ve ve balıklar için mükemmel bir besin katkısı haline gelmiştir. Sayın Ayhan Doyuk tarafından AyDo™ Water Aqueous Formülünün özel geliştirilmiş bir formu olan AyDo™ Water Pond eksiksiz bir gölet ve su deposu bakımı sağlar. Moleküler hareketliliğiyle, su ekosisteminin her bir molekülünü tarayarak balıklara yada diğer omurgasız canlılara zarar vermeden suyu temizler, zehirlerden ve diğer kirleticilerden arındırır, suda yüzen ya da tel formundaki yosunların suda gelişimini durdurur ve kontrol eder, suda yetişen istenmeyen zararlı yosunların gelişimini durdurur, pH seviyesini dengeler, tüm organik atıkların dönüşümünü yaparak kapsüller ve izole eder, sudaki sertliği ve klor, kurşun, çinko gibi diğer inorganik toksinleri ve ağır metallerin kapsülleme, izolasyon ve nötralizasyonunu yapar, suyu amonyak, fosfat ve nitrat gibi maddelerden arındırır.. Kısacası, mükemmel ve dengeli bir göl ekosistemi oluşturarak içindeki hassas su yaşamının korunması ve devamı için en iyi koşulları sağlar.

AyDo™ Water Pond, sudaki oksijen seviyesini %60 – 70 oranında arttırarak ve dengeli bir iyonlaşma süreci başlatarak, göl suyuna eklendiğinde balıklarda ve diğer omurgasızlarda gözle görülür bir enerjiklik ve göl bitkilerinde birkaç gün içinde farkedilir bir canlanma ve güzelleşme gözlemlenir.

AyDo™ Water Pond, göl suyuna ya da su deposuna eklenir eklenmez, suyun ve tüm su yaşamının bakım süreci başlar. Başlangıçta oluşan küçük beyaz bulutlar (sudaki genel kirlilik), en fazla 3 saat içinde göl tabanına yerleşecektir. Tabana çöken bu madde, sudaki tüm organik kirliliğin doğal besin kaynağına dönüşmüş halidir ve balıklar buna bayılır.

Ancak, suyun temizlenme ve bakım süreci günlerce sürecektir. Suyun temizliği 6 ay boyunca devam eder ancak 6 ay sonunda formül ikinci kez tatbik edilmelidir. Kapsüllenen ve nötralize edilen inorganik kirlilik bulutların içinde bulunur. Daha önce en gelişmiş filtrelerle bile ortadan kaldırılması çok zor olan bu atık maddeler, artık filtrelerle kolaylıkla temizlenebilmektedir.

KULLANIM NOTLARI
AyDo™ Water
Pond su tankı ve göl suyu bakımı için mükemmel bir çözümdür.

 • Göl suyu bakımı, temizliği, suyun zehirli atıklar ve diğer inorganik maddelerden arıtılması için
 • Yüzen ya da tel formundaki yosunların ya da istenmeyen zararlı yosunların gelişimini kontrol etmek ve durdurmak için
 • Sudaki organik ya da inorganik tüm zehirli maddeleri nötralize etmek ve ortadan kaldırmak için
 • pH seviyesini dengelemek için.
 • Balık ve su bitkisi bakımı için

 

Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.
 • Gözlerle ya da ciltle uzun süre temas ettirmeyiniz, bulaşması halinde bol suyla yıkayınız.
 • Oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

 

KULLANIM ŞEKLİ

Formül konsantre halde sunulur ve her uygulama için belirtilen ölçülerde kullanılır.

 • AyDo™ Water Pond ’un ilk kullanımında gölün yüzeyine püskürtün ve suyla daha kolay karışmasını sağlamak için pompa ve havalandırıcıları açın.
 • Sonraki uygulamalar aynı işlemleri tekrar ederek her 6 ayda bir yapılmalıdır.
 • Formülün ilk kez tatbikinde suda ileri derecede yeşillenme ve zehirli madde yoğunluğu varsa iki kat fazla ölçüde formül kullanılmalıdır.

 

Karışım oranları aşağıdaki gibi olmalıdır:

İlk kullanımda her 2000 litre göl suyu için 1 litre AyDo™ Water Pond dökün. Bu, en iyi sonuç elde etmek için tavsiye edilen orandır.  Ancak, suda aşırı kirlilik ve yosunlaşma varsa en iyi sonuç için her 1000 litre göl suyu için 1 litre formül kullanın.
En iyi sonuç için gerekli olan kesin dozu öğrenmek için 5 litre göl suyuyla küçük bir test yaparak 5 litre üzerine 2,5 cc AyDo™ Water Ponddökün ve karıştırın. Bu karışım 1 litreye 2000 litre oranındadır.
Eğer 3 saat içinde su berraklaşmadıysa, en uygun dozu bulana kadar her defada %10 arttırım yapmak gereklidir.
Formülün ikinci kez tatbikinde, ilk kullanımdan 6 ay sonra, önceki kullanımdaki yöntemleri takip ederek her 5000 litre göl suyu için 1 litre AyDo™ Water Pond kullanın.
İkinci defadan sonraki kullanımlar için önceki kullanımlardaki yöntemleri takip ederek her 10.000 litre göl suyu için 1 litre AyDo™ Water Pond kullanın.
Formülün tatbik edildiği gün, göl suyu, içindeki yabancı ve atık maddelerin çökeltilmesinden ötürü bulanık bir görünüme bürünecek, ancak, suyun iyonizasyonu artınca ve atıklar filtre yardımıyla sudan temizlenince suyun berraklığı inanılmaz derecede artacaktır.
AyDo™ Water Pond aynı zamanda balıkların beslenmesi için de kullanılabilir.
Normal olarak, AyDo™ Water Pond suya tavsiye edilen oranda eklendiğinde suyun pH seviyesini 0.1 azaltacak ancak birkaç saat sonra pH değeri eski haline geri dönecektir. Hava pompası ve hava taşı kullanılarak AyDo™ Water Pond havaperdesi üzerinden eklendiğinde ya da doğrudan suyun yüzeyine püskürtüldüğünde pH seviyesindeki herhangi bir düşüş engellenebilir.
24 saat içinde pH derecesini 1 pH’dan fazla düşürmeyin. Aksi halde balıklar üzerinde bir gerilim meydana gelir.
Yüksek yağış mevsimi içinde bulunan alanlarda, yağış mevsimi sonunda şok bir uygulama gerekebilir.
Formül, kesinlikle zehirsiz, kirletici, aşındırıcı, kanserojen, allerjik ya da canlılar üzerinde rahatsızlık verici etkisi olmayan bir üründür ve çevre ve tüm su yaşamı için faydalı ve güvenlidir.