AyDo

Air Safe

AyDo™ SIW Air Safe

Büyük şehirlerde yaşamak, her geçen gün insanlar için daha da zararlı bir yaşam şekli olmaya başlamıştır. Hava, fosil yakıtları, doğal gaz, kömür ve petrol yakıtlarının her türlü motorlu taşıtlarca  kullanımıyla, şehirleri çevreleyen sanayi bölgelerinin bacalarıyla, böcek zehirlerinin ve diğer kimyasalların havaya karışmasıyla, uzun mesafeli uçakların havaya saldığı gazlarla sürekli kirletilmekte ve yaşamı devam ettiren sağlıklı ve temiz bir nefes için gerekli bir madde olan içindeki oksijen ölmektedir.

Hava kirliliği her ne kadar dikkatimizden kaçan bir konu olsa da, kirliliğin yoğun olduğu büyük şehirlerde özellikle dikkate değer bir konudur.

İnsanlar, özellikle büyük şehirlerde akciğerlerine havada bulunan inanılmaz miktarlarda birçok çeşit zehirli madde doldurmaktadırlar. Bu durum, insan ömrünü kısaltan etmenlere bir yenisini daha eklemektedir. Çünkü, insan bünyesi ve diğer yaşam sistemleri böyle bir zehirle başa çıkmak üzere yaratılmamıştır ve bu zehirlerin oluşturduğu hava kirliliği çok hızlı bir hücre yıkımına sebep olmaktadır.
İnsan sağlığını bozan bu etmenlerin yanısıra, şehirlerin ve yakındaki alanların gökyüzü yoğunlaşır ve yüksek derecede pozitif iyonize hale gelir. Hava şartlarının kötüleşmesi ve bazen asit yağmurlarına ya da yıkıma yol açan sellere dönüşen beklenmeyen yağmurların oluşmasının bir nedeni de bu pozitif iyonlaşmadır.

Yeryüzüne kar ve asit yağmuru olarak geri dönen bu hava kirliliği, insan yaşamındaki kötü etkilerinin yanısıra, heykellerde ve  binalarda paslanmaya, aşınmaya, tarım mahsullerinin zarar görmesine, göllerin ve akarsuların balıklar ve diğer su canlıları için yaşamaya elverişsiz yerler olmasına sebep olur.

İnsan ırkının devam eden evrim ve gelişiminin devamı için havamızı gerçek ve kalıcı bir çözümle temizlemek acil bir ihtiyaçtır. Eğer hava kirliliği sorununa bir çözüm getiremezsek ve hava temizliği için bilinçli çalışmalar yapmazsak kendi kendimizi yıkıma mahkum edeceğiz.

Bazı ülkelerde 1970 yılından beri hava kirliliği konusunda ciddi bilinçlendirme çalışmaları yapıldı, 1988 yılındaysa, hava kirliliğine yol açan faktörlerin ortadan kaldırılmasıya da azaltılması, kirliliğin tamamen önüne geçilmesi ve bu konuda ülkelerin ortak aksiyonlar alabilmeleri için uluslararası anlaşmalar imzalandı.

Yine de, gittikçe artan dünya nüfusu, alınan kararların tüm dünyada aynı anda yürütülmesinin zorluğu, ve hava kirliliğiyle mücadele etmenin üçüncü dünya ülkelerinin karşılayamayacağı kadar yüksek maliyetleri, bizi herkesin kullanabileceği ve kolayca uygulanabilecek bir çözüm bulmaya zorluyor.

Ancak, artık Sayın Ayhan Doyuk’un AyDo™ SIW Air Safe adıyla bizlere sunduğu bir çözüm var. AyDo™ SIW Air Safe, hava kirliliğiyle ilgili tüm sorunları çözebilecek bir ürün olarak bize sunuluyor.

Çevreyi, dünyanın kirletilmeden ve zarar görmeden önceki haline geri getirmek gerçekten çok uzak ve ulaşılması zor bir hedef gibi gözüküyor ancak kirliliği Dünya’ya faydalı bir maddeye dönüştürebilmek bugün Sayın Ayhan Doyuk’un bizlere sunduğu çözümle mümkündür.
Bu amaçla,bugüne kadar yaptığımız hataların bize öğrettiği bilgi ve deneyimlerin ışığında, artık hava kirliliğinin olmadığı bir dünyada yaşamak için uygun sistemleri uygulamaya koyacağız.

Hava kirliliği alanında Sn. Doyuk, AyDo™ SIW Air Safe adıyla, bize tekrar içinde kaliteli bir havanın gerektirdiği kadar oksijen bulunduran saf ve temiz bir hava solumaya yarayan ve insan, hayvan ve bitkilerin temiz hava ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem geliştirmiştir.

 

Sn. Ayhan Doyuk Tarafından Hava Temizliği Amacıyla Özel Geliştirilen AyDo™ SIW Air Safe Formülü Nasıl Çalışır?

Hava kirliliği genellikle, yanan fosil yakıtlarından, endüstriyel işlemlerden ve araç motorlarından kaynaklanmaktadır. Bu yanmanın atmosfere gönderdiği gazlar arasında karbon dioksit, karbon monoksit, nitrojen oksit, sülfür dioksit ve benzin katkılarından biri olan kurşun içeren küçük katı tanecikler bulunur. Bunların yanısıra, fosil yakıtları tam olarak yanmadığında, volatil organik kimyasallar (VOC) da atmosfere karışır.

 

Ancak hava kirleticiler, birçok değişik kaynaklardan da gelebilir, aşağıda bu kaynaklar listelenmiştir:

 • Çöp ayrıştırma ve toplama alanları ve katı atık ayrıştırma bölgelerinden sızan metan gazları
 • Birçok ev aletinden atmosfere yayılan VOC’lar.
 • Soğutuculardan klimalardan, spreylerden ve diğer üretim tesislerinden yayılan kloroflorokarbonlar (CFC)
 • Gübrelerden yayılan nitrus oksitler,
 • Zirai tarim ilaçlarından yayılan metil bromitler,
 • Tütün içiminden yayılan radon (görünmeyen radyoaktif gaz) sentetik halı ve mobilyalardan yayılan kimyasallar, evde kullanılan ve ağır hava kirliliğine yol açan sinek ve böcek ilaçları ve ev temizlik madeleri

Doğal hava kirliliği kaynakları:

 • Orman yangınlarından atmosfere yayılan küçük tanecikler ve VOC’lar.
 • Rüzgar ve suyun yol açtığı toprak erozyonundan yayılan küçük parçacıkların ve tozların havaya karışması
 • Volkanik püskürmelerden gelen sülfür dioksit ve volkanik küllerin havaya karışması.

AyDo™ SIW Air Safe formülümüzün, Hidrokarbon moleküllerinin bağlarını yıkıp doğal besin maddelerine (bio nutrient) ve yağ asitlerine dönüştürme ve ağırmetalleri, zararlı mikroorganizmaları ve diğer istenmeyen maddeleri kuşatarak, izole etme ve zararsız hale getirme özellikleri vardır.

Böylece, AyDo™ SIW Air Safe ile sizlere sunduğumuz çözümler serisinden biri olan hava kirliliğini güvenli ve kalıcı bir şekilde ortadan kaldırma işleminin mantığını da açık bir şekilde anlamış oldunuz.

Ozon tabakasının incelmesi, sera etkisiyle küresel ısınma, insanlarda hayvanlarda ve bitkilerde sayısız hastalık türünün görülmesi, dünya yiyecek kaynaklarının olumsuz etkilenmesi, deniz seviyesindeki değişiklik, olağandışı hava koşullarının ortaya çıkması ve ekosistemin genel olarak gördüğü zararlar. Tüm bunlar hava kirliliğinin önemli bir pay sahibi olduğu genel kirlilikten kaynaklanmaktadır ve karşı karşıya olduğumuz bu durumla ilgili acil ve kesin bir önlem almamız gerekmektedir.

Gezegenimizin içinde bulundupu acil durum, bizi bu soruna, sorunun temellerine ve etkilerine karşı mümkün olduğu kadar kısa süre içinde tüm cephelerden savaşmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Problemin ciddiye almayabileceğimiz hiçbir yönü yoktur ve tüm yönleriyle ele alınıp mücadele edilmesi gerekmektedir. Çevresel sorunlarımıza karşı gerçek çözümü Sayın Ayhan Doyuk bize sunmaktadır ve bu çözüm artık kullanıma hazır bir şekilde elimizdedir.

 

Kullanım Alanları
a.   
Değişik sanayi kuruluşlarının bacaları
b.    Otomobil ekzos gazlarının yayılımını kontrol eden cihazlar
c.    Klima ve soğutma sistemlerinin (Büyük ya da küçük) içi
d.    Kimya endüstrisi ve havası hidrokarbon atıklarıyla kirlenmiş büyük şehirler
e.    Volkanik hareketler ya da yanan bölgelerden çıkan dumanlarla havası kirlenmiş olan
       alanlar
f.     İç mekandaki hava kirlenmeleri

 

AyDo™ SIW Air Safe Kullanmanın Sağlayacağı Yararlar:

 • Kirlenen hava, eski saf ve doğal haline getirilecek ve sonradan insan sağlığı üzerinde olumlu etkisi olacaktır.
 • Hidrokarbonlardan kaynaklanan tüm kirlilik, hidrokarbon moleküllerinin bağlarının yıkılmasıyla doğal besin maddelerine (bio nutrient) dönüştürülecektir. Ortaya çıkan bu yararlı madde, çökelti haline yeryüzüne düşecek ve düştüğü alandaki bitki örtüsü için son derece organik ve güvenli bir besleyici gübre olacaktır.
 • Biyolojik kaynaklardan gelen zararlı bakteriler ve diğer zararlı canlıların yarattığı kirlilik kapsülleme ve izolasyon işlemiyle etkisiz hale getirilecektir. Bu canlılar, onlar için mükemmel bir ortam olan kirli havada yaşayıp üreyerek çok uzak mesafelere hava içinde yol alarak yayılabilirler. Bu yüzdendir ki aynı salgın hastalıklar, belirli zaman dilimlerinde dünyanın pek çok yerinde aynı anda görülür.
 • Kuşatma ve izolasyon işlemiyle kimyasal ve inorganik bileşiklerin yarattığı tüm kirlilik izole edilerek zararsız hale getirilir.
 • Kuşatma ve izolasyon işlemiyle atmosferde kimyasal tepkimeler sonucu oluşan tüm zararlı maddeler zararsız hale getiririlir.
 • Yerel olarak oluşan tüm hava kirliliği yerinde temizlenir ve atmosferimiz tüm dünyada iyileştirilerek eski saf ve bozulmamış haline geri döndürülür.
 • Kömürün ve petrol türevi gaz yakıtların yanmasının sonucu olan ve havayı en çok kirleten gaz olan karbondioksit, metan, nitrus oksit, ve kloroflorokarbonlarla birlikte sera etkisini oluşturmaktadır. Karbon moleküllerinin bağlarının yıkılması, kapsülleme ve izolasyon süreciyle AyDo™ SIW Air Safe Formülü, hem doğal besin maddesi (bio nutrient) olarak doğaya yararlı bir madde üretir, hem de zararlı kirletici gazların dönüşümüyle havanın serinlemesine yardımcı olur.
 • Bina içi hava kirliliği formülümüz sayesinde kontrol altına alınabilir ve AyDo™ SIW Air Safe ile insanların en fazla vakitlerinin %90’ını harcadığı yerler olan işyerleri ve evlerinde  güvenli, kolay, kesin ve ekonomik bir şekilde ve havanın temizliği sağlanır.
 • Bugüne kadar, otomobil yakıtlarının yanmasıyla oluşan hava kirliliğini azaltmak için geliştirilen katalitik dönüştürücüler gibi çözümler AyDo™ SIW Air Safe kullanımı ile daha da geliştirilebilir.
 • İnsan, hayvan ve bitkilerin sağlığı, temiz ve oksijenli bir hava solunmasını sağlayarak geliştirilir.