AyDo

Petrol Safe

AyDo™ Water Petrol Safe

Yıllardan beri, ham petrol sızıntılarının doğaya, doğada yaşayan hayvanlara ve tüm canlılara nasıl tamiri mümkün olmayan zararlar verdiğini duyuyoruz. Özellikle nehirlerde ve denizlerde, petrol tankerlerinden dökülen ham petrolün tüm su yaşamını olumsuz etkilediği ve bazı türlerin neslini tükettiğini görüyoruz.

Şu ana kadar dünyada, bu dramatik sorun bütünüyle çözülememiş, ve petrokimyasal sanayinin hızlı gelişimi sırasında insanlık, her geçen gün bu kazaların çevre hatta insan yaşamı için ne denli trajik sonuçları olabileceğini görememiştir.

Bununla birlikte, şu ana kadar petrokimya endüstrisi korkunç miktarda biriken petrol atıklarıyla nasıl başa çıkacağını bilememiş ve bu atıklar siyah lekeler halinde mavi renkli güzel gezegenimizi kirletmiştir. Bu atıkların çoğu, dışarı akmakta veya sızmakta ve cennet gibi alanları ölü bölgeler haline getirmektedir.

Neden olduğu çevresel felaketlere ek olarak, petrokimya endüstrisi günden güne, rafinerilerin, petrol boru hatlarının ve  çevredeki zaten kirlenmiş olan alanların daha da fazla kirletilmeden risk almadan nasıl temizleneceği sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Petrol kuyularını çevreleyen uçsuz bucaksız bir ince petrol tabakası da bulunmaktadır. Bu tabaka, rüzgarla yayılarak deniz yüzeyini kaplar. Zaten kalın moleküllü bir madde olan bu ince petrol şeridi yayılarak en sonunda bir tabaka haline gelir.

Karadan ve denizden petrol taşımacılığı yapan tankerlere baktığımızda, yıllardan bu yana oluşan bir tortulaşma, mekanik aksamda hasar ve sistemlerde aşınma ve tıkanıklıklar görebiliriz ve bu hasarlar petrol endüstrisine finansal ve operasyonel sorunlar getirmektedir. Tüm bunlar Dünya üzerindeki yaşamın gördüğü zarara eklendiğinde ölümcül sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Ancak tüm bu sorunlara karşı bir çözüm sunuyoruz. Bu amaç için özel olarak geliştirilmiş AyDo™ Water Petrol Safe, bugüne kadar petrol ve türevlerinden dolayı karşılaştığımız çevresel felaketlere karşı etkili bir şekilde müdahale etmekte, petrol sızıntılarından kaynaklanan kirlenme ve yok olma riskini ortadan kaldırmakta ve tekrar sağlıklı bir çevrede yaşamamıza olanak sağlamaktadır.

Kullanım Alanları:

 1. Denizler, göller ve nehirler üzerindeki petrol sızıntılarının temizlenmesi,
 2. Toprak üzerindeki petrol tabakasının temizlenmesi,
 3. Petrol ve petrokimyasal madde atıklarının biriktirildiği tankların temizlenmesi,
 4. Petrol boru hatlarının ve rafinerilerinin temizlenmesi,
 5. Petrol ve türevlerini taşıyan tankerlerin temizlenmesi.

 

AyDo™ Water Petrol Safe Kullanımının Faydaları:

 • Petrol temizleme sistemleri için geliştirilmiş AyDo™ Water Petrol Safe, petrolün bulaştığı tüm yüzeylere püskürtülebilir ve temizleme işlemini çok kolaylaştırır.
 • AyDo™ Water Petrol Safe tatbik edilmesi için ekstra bir ekipmana ihtiyaç bulunmamaktadır. Temizlenecek yüzeye pükürtülmesi yeterlidir. Rafineri, petrol boru hattı ya da atık tanklarının temizlenmesinde tankların içine dökülür.
 • AyDo™ Water Petrol Safe hidokarbon kirliliğiyle doğrudan tepkimeye girerek kirliliğin doğal besin maddelerine (bio nutrient) dönüşümünü gerçekleştirir.
 • Temizlenen bölgeye bağlı olarak (toprak ya da su), sonuçta ortaya çıkan doğal besin maddeleri (bio nutrient), toprağa ya da suya karışarak su faunasını ya da toprağı besler.
 • Kimyasal maddelerden yapılan deterjanlar zehirlidir ve tehlikeli artıklar bıraktığı bilinmektedir. Bu deterjanlar, petrol atıklarını tam olarak temizlemedikleri gibi, atıkları çevreye zarar vermektedir. Ancak AyDo™ Water Petrol Safe çevre dostudur. Hidrokarbonları, yararlı maddelere dönüştürme sürecinde çevreye ya da hiçbir canlıya zarar vermez. Temizlik yapılan yerde yaşamın devamı için önemli bir kaynak oluşturulur.
 • Aşınmayı engelleyici özelliği sayesinde malzemelere, pahalı makinelerdeki mekanik aksamlara ve petrol endüstrisindeki ve taşımacılığında kullanılan araçlara zarar vermez.
 • Tatbik edildiği yerin yüzeyini koruyucu bir film oluşturarak aşınmayı ya da alev almayı engeller.
 • Tüm yüzeylerdeki her türlü petrol, petrol türevi ve her türlü petrokimyasal kirlenmelerine karşı kolayca kullanılabilir ve tüm petrol artıklarını ve çökeltilerini temizleyerek gerçek bir temizlik sağlar.
 • Rafinerilerdeki tıkanmış petrol borularının açılması işlemi çok basit güvenli ve etkilidir.
 • Formül temizlik işçileri için tamamiyle güvenlidir ve tatbiki için özel bir giysi ya da cihaz gerektirmemektedir.
 • Her türlü petrol sızması, dökülmesine karşı kullanıldığında, formül performansı ve başarımı için karışık ve özel bir yönteme ihtiyaç duymadan kendi kendine görevini yerine getirir.
 • Petrol sanayinin atıklarının temizlenmesi sorununu kökten ve etkili bir şekilde çözer. Tortulaşan maddeleri büyük gübre yığınlarına dönüştürerek tehlikeli bir sorunu yararlı bir yan sanayiye dönüştürür.
 • Denizdeki tankerler deniz yaşamını tehdit etme ve deniz suyunu kirletme riski olmadan formülle doğrudan yıkanarak temizlenebilir. Üstelik, bu temizleme işleminin sonucunda ortaya çıkan doğaya yararlı atıklar su faunasına besin kaynağı olarak kazandırılır.