AyDo

Yangınlara Müdahale (Fire Extinguisher)

AyDo™ SIW Fire Extinguisher

Tarihimizde ilk defa, insanoğlu, her türlü yangını engellemeyi, kontrol altına almayı ve söndürmeyi, aynı zamanda yangının yeniden çıkmasını ve patlamaları engellemeyi mümkün kılacak bir çözüme sahip oldu. AyDo™ SIW Fire Extinguisher formülümüz tamamiyle ZEHİRSİZ, KİRLETİCİ, KANSEROJEN YA DA AŞINDIRICI OLMAYAN, diğer yangın söndürücü araçların tabi olduğu hiçbir sınırı olmayan bir yangın söndürme çözümüdür.
Yangınları ani olarak kontrol altına alma ve söndürebilme özelliğine ek olarak, formülümüz yanma sonrası oluşan tüm zehirli maddeleri doğal besin maddelerine (bio nutrient) dönüştürmektedir.
Orman ve tarım arazilerinde AyDo™ SIW Fire Extinguisher formülü doğal hayatı koruyabilir, ayrıca yanmış bölgelerde doğanın kendini yenilemesi ve bitki örtüsünün ve bölgedeki diğer yaşam formlarının yeniden canlanması için, zehirli maddelerden dönüşen bio nutrientler gübre olarak görev yaparak hayatın yeniden oluşması sürecini çok hızlandırır.

AyDo™ SIW Fire Extinguisher, tüm yangınları kontrol altında tutan çok etkili bir sistemdir. Yangın sorununa gerçek ve kalıcı bir çözüm sağlayan ve optimum performans sağlayan çevre dostu su bazlı bir formüldür. Diğer geleneksel yangın söndürücü köpüklerden daha uzağa sprey olarak püskürtülebilir.

AyDo™ SIW Fire Extinguisher, metalik, gaz, buhar, sıvı, sentetik maddeler ve elektrik yangınlarında eşit derecede etkilidir.

AyDo™ SIW Fire Extinguisher, Yakan Hidrojen ile yanmaya destek veren Oksijeni biri birinden ayırıp, yanmakta olan karbonun üzerini nano bir film tabakası ile kaplar. Bu sayede  karbonun alevlerle temasını doğrudan keserek karbonun çok çabuk soğumasını sağlar. karbon tekrar alev alamaz ve yangın süratle soğur.  yangın söndürme alanında devrim yapmış ve bu alanda damgasını tüm dünyada vurmuştur.

AyDo™ SIW Fire Extinguisher, şu anda özellikle orman yangınlarında olmak üzere her tür yangın için çevreye ya da doğaya hiçbir zararlı etkisi olmadan tüm ülkelerde kullanıma hazırdır.

Kullanım Alanları:

a.  A, B, C, D ve E tipi yangınlar ve bunların varyasyonlarına karşı etkili şekilde
     kullanılabilir,
b.  Her türlü yangında yangının yayılmasını engellemek üzere etkin şekilde kullanılabilir,
c.  Her türlü orman yangınlarında kullanılabilir,
d.  Flame Safe formülü ağaçları koruduğundan ve yanmalarını engellediğinden orman
     yangınlarını çıkmadan önce kontrol amacıyla kullanılabilir,
e.  İtfaiyeciler için bir koruyucu sistem olarak kullanılabilir,
f.   Ağaçların yanmasını engelleyen koruyucu tabaka olarak,
g.  Fabrikaların ve üretim sahalarının yanmasının engelleyen koruyucu tabaka olarak,
h.  Petrol yangınlarını söndürmek amacıyla kullanılabilir. Petrol atıklarını doğal besin
     maddelerine (bio nutrient) dönüştürürek ilerde oluşacak zararlı kirliliği engeller,
i.   Her türlü yangının yeniden çıkmasını engeller.

 
Yangınlar Hakkında Genel Bilgiler

Uygarlığın gelişimi ve insanlığın rolü, insanoğlunun ateşi kontrol edebilmesiyle başladı. Günden güne bu güç, kontrol dışı yangınlara neden olmuş ve zaman içinde, zarar veren bu gücün kontrolünü ele geçirmek için değişik teknikler geliştirildi. Önce su kullanıldı. Daha sonra sanayinin gelişimiyle insanoğlu, suyun yetersiz kaldığını farkederek diğer yangın söndürme tekniklerini geliştirdi. Böylece, CO2, tozların ve en sonunda köpükler yangın söndürme amacıyla kullanılmaya başlandı.

Yangın, başlıca üç elementin – yakıcı madde Hidrojen, yanmayı destekleyen Oksijen ve yanan Karbon– alevle temas ettiği an başlar. Buna ateş üçlüsü denir. Yangınların aşağıdaki cinsleri de dahil olmak üzere çeşitli tipleri bulunmaktadır.

A. Katı madde yangınları (tahta, kereste, vs.),
B. Sıvı madde yangınları (Petrokimyasallar ve türevleri, petrol yangınları vs.),
C. Gaz yangınları (LPG, doğal gaz vs.),
D. Metalik yangınlar (Sodyum, potasyum, magnesyum vs.),
E. Elektrik yangınları,
F. Orman yangınları.

Yangın söndürme süreci, ateş üçlüsünün birbirleriyle ilişkisinin kesilmesiyle yani bu üçlünün birinin ya da birden fazlasının etkisiz hale getirilmesi olarak algılanmaktadır. Bu amaç için değişik yangın söndürme araçları mevcuttur. İtfaiyeler yanan bölgenin durumuna göre bu araçların birini ya da birden fazlasını kullanmaktadır. Bu yangın söndürme tipleri genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:

1.       Suyla söndürme araçları,
2.       Gazla söndürme araçları,
3.       Kuru kimyasal tozlar,
4.       Köpükler ve köpük karışımları,
5.       Yeni teknolojiler.

Geçtiğimiz yıllarda teknolojideki büyük gelişmeler sanayinin tüm alanlarında kendini gösterdi, binlerce yeni sentetik madde üretildi. Ayrıca bu yeni maddelerin üretilmesi için birçok yeni üretim tesisleri kuruldu.

Bilindiği gibi standart yangın söndürme yöntemleri, bu yeni tür sentetik maddelerin (plastik, naylon, yeni petrokimyasallar ve türevleri vs.) yeniden tutuşmasını engellemekte yetersiz kalmaktadır. Şimdi size tamamiyle yepyeni bir teknoloji sunuyoruz…

 

Yangın Söndürme Alanında AyDo™ SIW Fire Extinguisher Kullanmanın Sağladığı Faydalar :

AyDo™ SIW Flame Safe, standart su boruları ve hortumları kullanılarak ve yalnızca pükürtüldüğü objeyle temas ederek geleneksel köpüklerden çok daha uzağa püskürtülebilir.
AyDo™ SIW Flame Safe, havayla birlikte diğer maddelerin özel oranlarda karışımı için özel malzemeler gerektirmez
AyDo™ SIW Flame Safe oksijenle 1.5 saniye içinde tepkimeye girerek ozona dönüştürür ve yanabilir madde üzerinde ince bir tabaka oluşturur, böylece yeniden yanma riski ortadan kaldırılmış olur.
Köpükten yapılmış yangın söndürücülerin zehirli olduğu ve zararlı atıklar bıraktığı bilinmektedir. Ancak AyDo™ SIW Fire Extinguisher doğa dostudur. Yaşayan tüm canlılar için zararsızdır, üstelik, ormanların kendini yeniden canlandırmasına yardım eden organik gübre üretir.
Aşındırıcı olmayan özellikleri sayesinde, yangın alanlarında bulunan hassas makine ve cihazların üzerinde hiçbir zarar verici etkisi bulunmamaktadır.
Barut gibi, kimyasal olarak aktif ve alev alan maddeleri izole eder, böylece yanıcı maddelerin yeniden alev almasını engeller. Ayrıca bu maddelerin patlayıcı özelliklerini ve yanma potansiyeline sahip gazları kimyasal olarak emer.
Her türlü petrol ve petrokimyasallar üzerinde kullanılabilir. Bu özelliği Kuveyt’teki petrol yangınları sırasında başarıyla ispatlanmıştır. Körfez savaşı sırasında bilinen her tüm kimyasal ve fiziksel yangın söndürme teknikleri denenmiş, fakat malesef, havadan ve yerden yapılan tüm müdahaleler haftalar boyunca petrol kuyularındaki yangını söndürememiştir.
Petrol ve petrokimyasal yangınlarına klasik yöntemlerle müdahale edilirken, öncelikle ateşin soğutulması, daha sonra patlayıcı maddelerin çökelti haline getirilmesi düşünülmüştür.  Ancak, çökelti hidrokarbonların yeniden yanması ve patlaması, hem yangın söndürülememesine, hem de yangın söndürme ekibinin riskli konumlara yerleştirilmesine sebep olmuştur. Bu tür yangınlar sırasında patlamaların %90 hasar verdiği bilinmektedir. Ancak AyDo™ SIW Fire Extinguisher kullanıldığında tüm yanıcı buhar yığınları bütünüyle örtülür ve yeniden patlama olması riskinin önüne geçilir. Bu yangın söndürme girişimi formülümüzün orman yangınları için geliştirilmiş uçaklarla havadan püskürtülmesiyle başarıya ulaşır.
Aktive edilmiş suyla birlikte formülümüz, tüm yanıcı ve patlayıcı gazların çökeltilmesini, böylece tehlikeli yanıcı buharların oluşmasının engellenmesini sağlar. Formül, patlamalardan önce kullanılırsa tüm hasar engellenmiş olur.
AyDo™ SIW Fire ExtinguisherFormulation tüm zararlı gazların sızıntısını ve yanan bölgeden tüten dumanın tütmesini durdurarak havayla temas etmesini engeller.

AyDo™ SIW Fire Extinguisher  Orman yangınlarında kullanımı:

AyDo™ SIW Fire Extinguisher, orman yangınlarına karşı etkili olarak iki şekilde kullanılabilir: Yangın söndürme arabaları ve yangın söndürme uçakları.

Klasik yangın söndürme yöntemleri AyDo™ SIW Flame Safe& AyDo™ SIW Fire Extinguisher etkinliğine ve çevre koruma özelliklerine ulaşamamıştır. 21. yüzyıl için kalıcı çözümler getiren AyDo™ WORLD PROJECTS SYSTEM, Dünyanın birçok bölgesinde yapılan deneme ve testlerle yangın söndürme alanında şüphe bırakmayacak mükemmelliğini ispatlamıştır.

Formülümüzün yangın söndürme araçları ve uçaklarındaki kullanımı son derece basit etkili ve ekonomiktir. Herhangi bir yangın söndürme aracında AyDo™ SIW Fire Extinguisher ‘in kullanımı için ilave bir ekipman ya da sisteme gerek bulunmamaktadır.

Şu anda dünyada AyDo™ SIW Fire Extinguisher ile kıyaslanabilecek başka bir yangın söndürme ürünü bulunmamaktadır.

 


Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.