AyDo

Çöplerin Geri Dönüşümü (Dump Safe)

AyDo™ SIW Çöplerin %100 Geri Dönüşümü (Dump Safe)

   Bugünlerde, hatırı sayılır bir yere sahip çöplük biriktirme merkezleri, yoğun hava ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bunun yanında buralarda zehirli gaz sızıntıları olmakta ve bu gazların patlaması şehirlerimizde ciddi problemlere yol açabilmektedir.
AyDo™ SIW ana formülünün özel olarak geliştirilmiş bir formu olan AyDo™ SIW Dump Safe’i kullanarak bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür.
Bilindiği üzere, çöpler temizlenmeden ve ayrıştırılmadan değişik muamelelerden geçirilirken –yakma, sulama, sızma, gömme ve ayrıştırma – doğaya karışmaktadırlar.

Çöplerin yanmasının sonucu ortaya çıkan zehirli gazlar, biz farketmeden gözlerde ve ciltte kalıcı rahatsızlığa, nefes alıp vermekte zorlanmaya ve rahatsız olmaya ayrıca akciğerlerin zayıflamasına yol açmaktadır.

Bu alanlarda bulunan parazitler ve böcekler, bu alanlarda beslenen diğer hayvanlar, çöplüklerden milyonlarca mikrobu yaşadığımız bölgelere taşıyarak en sonuda bizlere kadar iletmektedir.
Sanayiden, evlerden, hastanelerden  atılan çöpler, çöp toplama alanlarını kimyasal bomba deposu haline getirmektedir. Aynı zamanda, yanan plastik atıklar, havaya kanserojen etkili asitler yayarak akciğerlerimize dolmaktadır.
Zaman geçtikçe, çöp sıvıları yeraltına sızarak doğal su kaynaklarına karışır. Bunun anlamı sularımızın zehirlenmesi ve ölümü, çevremizin hastalık ve ölümle sarılmasıdır.

 

Kullanım Alanları:

 • Her çeşit çöpün karıştırıldığı büyük şehir çöp toplama alanları,
 • Çöplerin cinslerine göre ayrıştırıldığı toplama alanları: plastik, metal, cam, kağıt vs.,
 • Tıbbi ve kimyasal sanayi atıkları ve ağır maddelerin toplandığı özel toplama alanları.

 

Bu alanda  AyDo™ SIW Aqueous Formula kullanmanın sağlayacağı faydalar:

 • Tüm çöp alanının bu amaç için geliştirilmiş formülümüzün tatbik edilmesiyle dezenfekte edilmesi,
 • Çöplerin yanmasından kaynaklanan zararlı gazların sızması ve havaya karışmasının engellenmesi,
 • Her tülü hidrokarbon atık maddelerinin doğal besinlere (bio nutrient) dönüştürülmesi ve bu dönüşen maddelerin kolayca doğal gübre olarak işlenebilmesi,
 • Çevredeki tüm kötü kokuların yok edilmesi, daha temiz bir havanın teneffüs edilmesi,
 • Biyolojik kirliliğin kapsüllenmesi ve izole edilmesi, zararlı bakterilerin ve diğer zararlı organizmaların etkisiz hale getirilmesi ve diğer canlılar üzerinden parazit olarak yaşamaları engellenerek ölmesi. Sıçan ve diğer zararlı böcekler gibi zararlı canlıların hızla çoğalmalarını engelleyerek aynı zamanda çevre için zararlı böcek ilaçlarının kullanımına gerek bırakmaması,
 • Kapsülleme ve izolasyon süreciyle kimyasal ve inorganik bileşiklerden kaynaklanan tüm kirliliği izole ederek zararsız hale getirmesi,
 • Doğanın yeniden dönüşüm süreciyle, çöplük alanı terbiye edildiğinde, toprağa sızan çöp suyu artık zararlı olmadığından, yeraltı su kaynaklarımızın kirlenmekten korunması.

 

AyDo™ Water Dump Safe Formulation Kullanım Alanları

Büyük bir alanı kaplayan çöplüklere uygulanırken;

 

 1. Sulama uçağı kullanarak, bu amaç için özel olarak geliştirilmiş formül ile tüm alan sulanır. Formülün tatbikinden bir süre sonra, çöpler yığın haline getirilir. Çöplerin bulunduğu bu yığın artık kokmayacaktır.
 2. Bu işlem tamamlandıktan sonra, formül hortumla tüm alana püskürtülür. Bu yöntemle, formülümüz çöp yığınının içine işleyecek ve çöpleri derinlemesine ıslatacaktır.

 

Çöp toplanmaya yeni başlanan alanlara uygulanırken;

 

 1. Yeniden dönüşüm işlemine sokulacak olan metaller, camlar ve plastikler AyDo™ SIW ana formülü ile yıkanır. Böylece bu maddeler, ilerki kullanımlar için her türlü zararlı bakteriden ve zehirli maddeden arındırılmış olarak preslenecek ve ayrıştırılacaktır. Bu işlem, sanayide yüksek kar elde ettirecektir.
 2. Sebze, meyve, kağıt, organik bileşikler gibi malzemelerin atıkları AyDo™ SIW Ana Formülü ile yıkanır ve kimyasal bir tepkimeyle dönüşüme uğrar. Bu dönüşüm yığını kurutulduktan sonra, endüstride organik gübre olarak kullanılabilir. Bunun yanında;
 3. Dönüşüm işleminin ilk aşamalarında Aquaeous formula ile tüm çöp suları temizlenerek doğal besin maddelerine (bio nutrient) dönüştürülür ve gübre olarak sulamada kullanılabilecek hale gelir.

 

 

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.