AyDo

Water Safe

AyDo™ SIW Environment Safe System

Doğanın tüm döngüsünde Dünya’daki yaşamın sürdürülmesi için ana element olan olan suyun kimyasal temizliği son derece önemli ve hassas bir konudur ve bu konu ele alınırken AyDo™ Water Aqueous Formula’nın etkisini doğru anlamamız gerekir.

İnsanlar durumun gerçek etkilerini henüz kavrayamamaktadır ancak, dünyanın her yerinde su günlük olarak kirlenmektedir ve bu kirlilik tüm yaşam sistemlerini olumsuz etkilemektedir. Okyanuslara, denizlere, nehirlere ya da büyük su kütlelerine baktığımızda aslında onları öldürdüğümüzü anlayamıyoruz. Genellikle insanlar bu kadar uçsuz bucaksız yapılara baktıklarında içlerindeki tüm kirliliğin bir şekilde dönüşümünün yapılabileceği ve yok olabileceği yanılgısıyla her an suya her çeşit pisliği ve atık maddeleri iç rahatlığıyla dökerler.

Özellikle göletlerde, göllerde ve barajlarda bekletilerek akması engellenen ve suya hayatiyet ve dirilik kazandıran spiral hareketler yapması engellenen sular, yaşam taşıyıcısı olmak yerine ölüm deposu haline gelmektedir. Bu suya inanılmaz oranlarda doğa tarafından dönüşümü yapılamayan zehirli maddeler eklendiğinde elde ettiğimiz sonuç ölüm yüklü bir suyun güneş ışınlarıyla içindeki zehirli maddelerle birlikte buharlaşarak bulutlara karışması ve üzerimize yağması olacaktır. Yağan bu su, artık toprağı ve ekinleri besleme yeteneğine sahip sağlıklı ve saf arı su değil, yeryüzünde gittikçe artan ve yayılan zehirli bir maddedir.

Doğanın en önemli tamamlayıcılarından biri olan suyun ekolojik dengesinin en doğru şekilde sağlanması çok önemlidir ve bu iş yapılırken eş zamanlı medya destekli eğitime gerek bulunmaktadır.

 

İlgili Alanlar

 • Ev atık sularının temizlenmesi ve arıtılması (akan sularda yeniden dönüşüm)
 • Endüstriyel atık sularının temizlenmesi ve arıtılması (akan sularda yeniden dönüşüm)
 • Kirlenmiş su depolarının temizlenmesi ve suyun arıtılması (tortulaşma yapan su depoları)
 • Barajların temizlenmesi ve suyun arıtılması
 • Akan suların (nehir, nehir havzası, su kaynakları ve su kuyuları) temizliği ve arıtılması
 • Göllerin ve göletlerin temizliği ve arıtılması (organik, bakteriyel ve inorganik kirlilik)
 • Okyanusların ve denizlerin temizliği ve arıtılması (okyanusun üzerindeki petrol atıkları, tüm deniz aşırı gemilerden akan sintine suları)

AyDo™ Water Environment Safe Kullanmanın Faydaları:

 

 • Kirlenmiş tüm sular ilk saf haline geri döndürülür.
 • Hidrokarbonlar tarafından yaratılan tüm kirlilik moleküler bağların yıkılması sonucu organik gübreye ve doğal besin maddelerine dönüştürülür.
 • Eğer sudaki kirlilik biyolojik kaynaklıysa, kapsülleme ve izole etme süreci, zararlı bakterileri ve diğer zararlı canlıları etkisiz hale getirerek diğer canlılar üzerinden parazit olarak yaşamalarını engeller.
 • Kapsülleme ve izolasyon süreci kimyasal ve inorganik bileşiklerden gelen tüm kirliliği izole ederek etkisiz hale getirir.
 • Hidrokarbon kirliliğinin dönüşümüyle ortaya çıkan organik gübre okyanusların, denizlerin, nehirlerin ve göllerin dibine çökerek içinde canlıların yaşamasına olanak veren doğal bir besin kaynağına dönüşür.
 • Doğanın dönüştürme sürecinin bir parçası olarak, temizlenmiş su buharlaşarak atmosfere girdiğinde ve yararlı yağmur olarak toprağa düştüğünde toprağın ve bitki örtüsünün gelişmesine, beslenmesine, yapılanmasına ve kendini onarmasına yardımcı olur.
 • Organik ve dengeli büyüme sürecine ek olarak toprak ve tarım arazisine sağlıklı su püskürtmesi yapılabilir.
 • Sağlıklı ve diri suyun kullanımıyla insan ve hayvanların yaşam kalitesi arttırılır.

 

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.