AyDo

Belgeler

 AyDo™ Water Bazı Belgeler


TAUW Belgemiz

Bodemkundige Belgemiz

ERC Belgemiz

Sofia Belgemiz

Eurofins Belgemiz

Alev Almazlık

İTÜ-Radyasyon
Raporumuz

İTÜ-KOSGEB
Akvaryum Raporu

İTÜ-UYGAR
Temizlenmiş Su Raporu

SIW Bovis Değerleri
24.06.2009

Habitat Bildirimiz
15.02.1996
 Borlu suyun temizlenmesi
16.10.2010