AyDo

Ayhan DOYUK

Sayın Ayhan Doyuk’u anlatmak aynı zamanda bilimden, felsefeden, materyalizmden ...

Devamı...

Çözümlerimiz

AyDo™ World Projects, İnsan ve hayvan yaşamını olduğu kadar havayı, suyu, ...

Devamı...

Deneyimlerimiz ve Vizyonumuz

Yerküre milyarlarca yıl kendisini sürekli yenileyen bir ritimle ekololojik dengesini korumuştur. İnsanlık tarihi...

Devamı...

Çöpleri Geri Kazanım

AyDo™ SIW Çöpleri Geri Kazanım Sistemlerimiz

Bugünlerde, hatırı sayılır bir alana sahip çöplük biriktirme merkezleri, yoğun hava ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Buralarda zehirli gaz sızıntıları olmakta ve bu gazların patlaması şehirlerimizde ciddi problemlere yol açabilmektedir.

AyDo™ SIW‘nin özel olarak geliştirilmiş bir formu olan AyDo™ SIW Dump Safe ’i kullanarak bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür.

Bilindiği üzere, çöpler temizlenmeden ve ayrıştırılmadan değişik muamelelerden geçirilirken (yakma, sulama, sızma, gömme ve ayrıştırma) doğaya karışmaktadırlar.
    Çöplerin yaydığı zehirli gazlar, biz fark etmeden gözlerde ve ciltte kalıcı rahatsızlıklara, nefes alıp vermekte zorlanmaya, akciğerlerin zayıflamasına, ciddi patlamalara ve yangınlara yol açmaktadır.
*  Bu alanlarda beslenen parazitler, böcekler, mikroplar, diğer hayvanlar ve rüzgarlar, çöplüklerden milyonlarca olumsuzluğu yaşadığımız bölgelere taşıyarak bizlere kadar iletmektedirler.
*   Sanayiden, evlerden, hastanelerden atılan çöpler, çöp toplama alanlarını kimyasal bomba deposu haline getirmektedir. Aynı zamanda, yanan plastik atıklar, havaya kanserojen etkili asitler yayarak akciğerlerimize dolmakta, yağmurlarla da topraklarımızı ve yaşam alanlarımızı tehdit etmektedirler.
*  Zaman geçtikçe, çöp sıvıları yeraltına sızarak doğal su kaynaklarına karışır. Bunun anlamı sularımızın zehirlenmesi ve ölümüdür, yani diğer bir ifadeyle çevremizin hastalık ve ölümle sarılmasıdır.

Kullanım Alanları:

 • Her çeşit çöpün karıştırıldığı büyük şehir çöp toplama alanları.
 • Çöplerin cinslerine göre ayrıştırıldığı toplama alanları: plastik, metal, cam, kağıt vs.
 • Tıbbi ve kimyasal sanayi atıkları ve ağır maddelerin toplandığı özel toplama alanları.


AyDo™ SIW Dump Safe kullanılmasının sağlayacağı faydalar:

 • Tüm çöp alanları, bu amaç için geliştirilmiş formülümüzün tatbik edilmesiyle dezenfekte edilmiş olacaktır.
 • Çöplerin yanmasından kaynaklanan zararlı gazların sızması ve havaya karışması tamamen engellenmiş olacaktır.
 • Her tülü hidrokarbon atık maddelerinin doğal besinlere (bio nutrient) dönüştürülmesi ve bu dönüşen maddelerin kolayca doğal gübre olarak işlenebilmesi mümkün olacaktır.
 • Çevredeki tüm kötü kokular yok edilerek, daha temiz bir havanın teneffüs edilmesi sağlanacaktır.
 • Biyolojik kirliliğin kuşatılması ve izole edilmesi ile zararlı bakterilerin ve diğer zararlı organizmaların etkisiz hale getirilmesi ve diğer canlılar üzerinden parazit olarak yaşamaları engellenmiş olacaktır. Fare ve diğer zararlı böcekler gibi zararlı canlıların hızla çoğalamayacağından, çevre için zararlı böcek ilaçlarının kullanımına gerek kalmayacaktır. Kuşatma ve izolasyon süreciyle kimyasal ve inorganik bileşiklerden kaynaklanan tüm kirliliği izole ederek zararsız hale getirmiş olacaktır.
 • Doğanın yeniden dönüşüm süreciyle çöplük alanı ıslah edildiğinde, toprağa sızan çöp suyu artık zararlı olmadığından, yeraltı su kaynaklarımız kirlenmekten korunmuş olacaktır.

Büyük bir alanı kaplayan çöplüklere uygulanırken:

 • Sulama uçağı kullanarak, bu amaç için özel olarak geliştirilmiş formül ile tüm alan sulanır.
 • Formülün tatbikinden bir süre sonra, çöpler yığın haline getirilir. Çöplerin bulunduğu bu yığın artık kokmayacaktır.
 • Bu işlem tamamlandıktan sonra, formül hortumla tüm alana püskürtülür. Bu yöntemle, formülümüz çöp yığınının içine işleyecek ve çöpleri derinlemesine ıslatacaktır.Tabanda biriken çöp suları da temizlenmiş olacaktır.

Yeni toplanmış çöplere uygulanırken:

1. Yeniden dönüşüm işlemine sokulacak olan metaller, camlar, plastikler AyDo™ SIW Dump Safe ile yürüyen bant üzerindeyken yıkanır ve otomatik (ya da elle) ayrılır. Böylece bu maddeler, ilerki kullanımlar için her türlü zararlı bakteri ve zehirli maddelerden arındırılmış olarak preslenerek ayrıştırılmış olacaktır. Bu işlem, sanayide yüksek kar elde ettirecektir.

2.  Sebze, meyve, kağıt, tahta, vb. organik bileşikler gibi malzemelerin atıkları AyDo™ SIW uygun formülü ile yıkanır ve o anda kimyasal bir tepkimeyle dönüşüme uğrar. Bu dönüşüm yığını, Sistemimizden geçirildikten sonra, preslenerek endüstride isteğe göre Doğal Organik Gübre ya da Hayvan Yemi olarak kullanılabilir.

3. Dönüşüm işleminin ilk aşamalarında AyDo™ SIW Dump Safe ile tüm çöp suyu ve havuzunda biriken kirli sular temizlenerek doğal besin maddelerine (bio nutrient) dönüştürülür ve gübre olarak sulamada kullanılabilecek hale gelir.

4. Yeraltı sularına sızan kirli çöp suyu artık olmayacağından, yeraltı sularımızda temiz kalacaklardır.

Bu işlemlerin sonunda büyük çöplüklerdeki çöp dağlarından geriye bir çöp bile kalmamaktadır.


Saygılarımızla
AyDo™ World  Projects

 


Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.