AyDo

Ayhan DOYUK

Sayın Ayhan Doyuk’u anlatmak aynı zamanda bilimden, felsefeden, materyalizmden ...

Devamı...

Çözümlerimiz

AyDo™ World Projects, İnsan ve hayvan yaşamını olduğu kadar havayı, suyu, ...

Devamı...

Deneyimlerimiz ve Vizyonumuz

Yerküre milyarlarca yıl kendisini sürekli yenileyen bir ritimle ekololojik dengesini korumuştur. İnsanlık tarihi...

Devamı...

Toprak Yıkama (Soil Safe)

AyDo™ SIW Toprak Yıkama
(Soil Safe
)

 

Toprak, tüm su döngüsüyle hayati ilişkiye sahiptir, suyun kalitesine son derece duyarlıdır ve başlıca beslenme ihtiyaçlarını sudan elde etmektedir.

Yeryüzündeki yeşil bitki örtüsünün gün geçtikçe tehlikeli oranda azalışı durdurulmalı ve bu sorun vakit geçirilmeden acilen çözülmelidir. Bitki örtüsü azalışı, iklim değişiklikleriyle paralel olarak hareket etmekte ve içinde bulunduğumuz zaman diliminde İnsanoğlunun harekete geçmesini zorunlu kılmaktadır.

Gelecek nesillerin yaşamının devamı ve İnsanlığa sunduğumuz formülün etkili olabilmesi için, bitki örtüsü sorunu ciddiyetinin anlaşılması özel bir önem arz etmektedir.

Kusursuz bir ekolojik denge sağlamak ve çevremizde sağlıklı bir yeşil ortam yaratmak, hayati bir önem arz etmektedir. Yine ısrar ediyoruz ki, çalışma sürecinde medya destekli görsel eğitime ihtiyacımız bulunmaktadır. Gezegenimizin güncel durumunu görmezden gelmeyi bırakıp, bilinçli ve duyarlı bir hale gelmeliyiz.
Nihai görüntüyü bütünüyle değiştirecek olan, gezegenimizin içinde bulunduğu çevresel sorunlara duyarlı olmak ve bizim bu sorunların çözümüne yapacağımız bireysel katkılardır.

Petrol kirliliğini Topraktan yıkamak ;

Petrol Toprakla bütünleştiğinde, Toprağı mikserle karıştırmak suretiyle toprağı toprakla yıkamaya çalışmak yanlıştır. Toprağın petrolden temizlenebilmesinin tek yolu oradaki Hidrojen ve Oksijeni karbondan ayırmaktır. Bu da tamamen nano baz da olabilir. Sano baz 'a geçildiğinde oradaki kokuyu ve diğer aktivitelerini, dom hallerini, gaz ve metanik aktivitelerini ortadan kaldırılır.

AyDo™ SIW Soil Safe formülündeki SIW topraktan petrol sıvanıklığını, herhangi bir şekilde sürtünmeyle değil, toprağın içerisindeki kendi orijinal yapısını koruyarak, petrolü en içyapısına kadar yıkar. Karbon ‘un alt zincirleri ile beraber Hidrojeni oradan tamamen ayırmak çok önemlidir. Hidrojeni kullanarak orada kendi içerisindeki yapıda temizliği yapabilmeyi sağlamak esastır. En önemli nokta SIW'nin uygulandığı bölgenin tamamen emniyetli olmasıdır, ortam alev almaz, Dom kırılır.

Slaj ‘lar da ise, üstte duran slaj alınır fakat esas olan slajın altında kalan kısımdır. Tabanda emiciler olabilir, alttan bir yeraltı suyu geçebilir, dere geçebilir bunların temizlenmesi önemlidir. AyDo™ SIW slaj'lara uygulandığında, SIW doğrudan karbon zincirlerinin temel yapılarının içerisine girer ve karbon zincirlerinin izini takip ederek en son gittiği uca kadar gider. Yer yüzeyinin eğimine göre hareket etmez, petrolün gittiği yerleri sonuna kadar takip eder. Eğer bu kirliliği bertaraf etmek istiyorsak, petrolün yapısını tamamen bozar ve onu doğaya faydalı hale dönüştürür.

İlgili Alanlar:

1.  Tarım ilaçları, zirai mücadele ve kimyasal gübre kullanımıyla zarar görmüş toprakların sağlıklı yaşam kaynağı haline geri getirilmesi,

2.   Erozyon ve çölleşme sürecindeki kurumuş toprağın eski canlı haline geri dönüştürülmesi,

3.  Evsel-Sanayi atıkları, Petrol, kimyasal maddeler ve nükleer atıklarla kirletilmiş toprakların, temizlenerek islah edilmesi suretiyle, canlı ve sağlıklı haline geri döndürülmesi,

4.  Kirlenmiş sularla sulanan toprağın temizlenmesi ve sağlıklı hale geri döndürülmesi,

5.  Yüksek miktardaki tuz, kireç ve bor yüzünden çölleşmiş toprağın eski sağlıklı haline geri döndürülmesi,

6.  Zararlı bakterilerle ve diğer biyolojik bileşiklerle kirletilen toprağın temizlenmesi, arıtılması ve sağlıklı haline geri döndürülmesi.

 

AyDo™ Water Soil Safe kullanmanın sağlayacağı bazı faydalar:

1.    Tüm kirlenmiş topraklar, sağlıklı ve doğal haline geri döndürülür.

2.  Hidrokarbonlardan (Petrol ve Petrokimyasal) kaynaklanan tüm kirlilik, moleküler bağların yıkılması sonucu doğal organik gübreye dönüştürülür, toprağa gözeneklilik vererek tekrar nefes almasını sağlar.

3.   Biyolojik kaynaklı tüm kirlilik yok edilir. Kuşatma ve izolasyon özelliğiyle zararlı canlı ve  bakterileri etkisiz hale getirerek, diğer canlılar üzerinden parazit olarak yaşamalarına engel olur.

4. Toprağın verimliliğini arttırarak, sağlıklı mahsüller vermesini sağlar, zararlı böcek ilacı kullanımına gerek bırakmaz.

5.   Kuşatma ve izolasyon özelliğiyle, kimyasal ve organik bileşikleri izole ederek zararsız hale getirir.

6.  Hidrokarbon kirliliğinin dönüştürülmesiyle elde edilen doğal besin maddeleri (bio nutrient), doğal gübre olarak kullanılır.

7. AyDo™ SIW Soil Safe’in toprakta kullanımıyla, mikro ölçüde yansıma elde edilerek topraktan suyun buharlaşması    minimuma indirgenerek toprağın kuruması engellenir.

8.  Sağlıklı formuna dönüştürülmüş topraktan daha az miktarda buharlaşan temiz su, kirlenmemiş saf bir halde atmosferde yoğunlaşarak yeryüzüne faydalı yağmur olarak yağar.

9.  Toprağın dejenerasyonu ve sıkılaşmasının önüne geçilir. Bu amaç için özel olarak geliştirilen AyDo™ SIW Soil Safe kullanımıyla toprak gözenekli ve zehirsiz hale gelir. pH dengesi 7 olur ve zamanla formülün etkisi toprak yüzeyinin metrelerce altına kadar iner.

10.  Tuz ve bor kuşatılıp izole edilerek, toprak yüzeyine çıkması engellenir.

 
AyDo™ World  Projects

 

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.